AVÍS LEGAL

1.-DADES IDENTIFICATIVES: En compliment de l’obligació d’informació recollida a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de www.roigmobiliari.cat és Roig, amb domicili a C/ Plaça La Pastoreta 6, 43202 REUS (Tarragona), correu electrònic de contacte roigmobiliari@gmail.com de la pàgina web.

2.- USUARIS: L’accés i/o ús d’aquesta web atorga la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés/ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Aquestes Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que, en el seu cas, resultin d’obligat compliment.

3.- ÚS DE LA WEB: www.roigmobiliari.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet, pertanyents al titular o als seus col·laboradors o als que l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la web. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular pogués oferir-li a través de la seva web, i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, es compromet: a no utilitzar-los per a incurriren en activitats il·lícites, ilegals o contràries a la bona fe i l’ordre públic; a no difondre continguts o publicitat de caràcter racista, xenòfob o pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; a no provocar danys en els sistemes físics i lògics del titular, dels seus proveïdors o de tercers, introduir en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys abans esmentats; a no intentar accedir i, si escau, no utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL: Els continguts de la web, qualsevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el domini www.roigmobiliari.cat són propietat del titular, o bé aquest ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, estant protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si escau, industrial, així com la normativa reguladora dels noms de domini. S’autoritza l’ús d’enllaços per redirigir directament als continguts de la web en els casos permetuts als articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril).

5.- PROTECCIÓ DE DADES: Amb la finalitat de complir amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), se li informa que les dades facilitades per vostè, incloent-hi l’adreça IP de l’ordinador des del qual accedeix, seran incloses en un fitxer propietat de l’empresa Roig Mobiliari, amb domicili a Plaça de La Pastoreta 6, 43202 REUS (Tarragona); i utilitzades únicament per a la gestió dels comentaris i el seguiment de les estadístiques d’accés. Mitjançant l’enviament de la informació anterior presta vostè consentiment al tractament descrit, així com a la publicació en aquest lloc web de les dades requerides en el formulari. El titular comunica als usuaris que utilitza “cookies”. Les “cookies” són petits fitxers de dades que la nostra pàgina web emmagatzema al disc dur de l’ordinador de l’usuari, de manera que, quan un usuari registrat accedeix a la nostra pàgina web, puguem reconèixer-lo i oferir-li una informació més personalitzada. En cap cas s’utilitza aquest sistema amb la finalitat de recollir dades de cap tipus. No obstant això, l’usuari podrà impedir la generació de “cookies” mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

Les seves dades seran tractades de manera confidencial, aplicant les mesures tècniques o organitzatives establertes en la legislació vigent per evitar-ne l’accés, la manipulació o l’eliminació indegudes, sense que, llevat del consentiment exprés per part seva, puguin ser cedides a altres entitats o terceres persones fora dels casos legalment permesos. L’usuari té dret a accedir als fitxers per a consultar les seves dades, rectificar-les o cancel·lar-les, així com a oposar-se a tot tractament respecte d’aquestes, amb les excepcions i límits que estableix la legislació aplicable. En cas que vulgui exercir aquests drets, dirigisca al titular una sol·licitud signada a l’adreça indicada acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent.

6.- EXEMCIÓ DE RESPONSABILITAT: El titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per errors deguts al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que derivi de causes que escapen al seu control, i per tant, se li eximeix de qualsevol responsabilitat directa o indirecta pels mateixos. El titular no es fa responsable dels errors o danys que puguin causar en el sistema informàtic de l’usuari o en els fitxers emmagatzemats, que siguin causats o derivin de la capacitat o qualitat de la seva connexió o accés a internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques de versions no actualitzades o per a les quals no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari. El titular tampoc serà responsable pels continguts dels enllaços aliens a la pròpia web, ni garantirà la disponibilitat tècnica d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

7.- MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS: El titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, així com de les presents Condicions d’Ús.

8.- LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLES: Les qüestions relacionades amb l’ús d’aquesta web o els seus continguts es regiran i seran interpretades d’acord amb les Condicions d’Ús i la normativa espanyola i europea vigent en cada moment (Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016, RGPD, i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, LOPDGDD), i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Reus.